četrtek, 15. december 2011

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE

Društvo SPM je nevladna organizacija namenjena posameznikom, skupinam, skupnosti ter organizacijam s področja socialnega varstva, šolstva ter športa, ki se ukvarjajo s ciljno skupino socialno ogroženih otrok, mladostnikov ter njihovih družin.

Dejavnost Društva SPM je usmerjena v načrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogroženim uporabnikom. S svojim delom želimo zajeti populacijo, ki zaradi socialne izključenosti potrebuje posebno skrb in jim preko socialnega dela, ustreznih tehnik in metod nuditi vodenje, spremljanje in podporo. Vse dejavnosti društva so za udeležence brezplačne ali subvencionirane. Naši uporabniki so otroci in mladostniki, ki prihajajo iz socialno ogroženih, nefunkcionalnih ali kako drugače omejenih okolij, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, neprilagodljivi, učno manj uspešni, vedenjsko težavni… S svojim delom skušamo v dejavnosti društva vključiti tudi ostale osebe, ki pri svojem življenju potrebujejo pomoč za urejanje življenjskih razmer in jim v ta namen nudimo socialno in psihološko podporo.

Delo društva je usmerjeno tudi v skupine in celotno skupnost. S tem želimo dvigniti kvaliteto življenja v urbanem središču in s tem ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost posameznikov in skupin v skupnost.

Posredno smo usmerjeni tudi v delo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva, šolstva ter športa.
Predsednik društva SPM:
mag.Vitomir Simunišek